zondag 2 april 2017

Hoopjes zand in het gazon!


Die hoopjes zand die nu in diverse droge gazons en hellingen te zien zijn laten worden veroorzaakt door de Grijze zandbij (Andrena vaga). Deze solitaire bij is een van de grotere solitaire bijen van Nederland en is te zien in het vroege voorjaar. De bij is een zogenaamde soortspecifieke specialist, ofwel op één geslacht van planten wordt gefoerageerd, te weten de vroegbloeiende wilgen (Salix sp.).
Mannetje Grijze zandbij
Links is een mannetje Grijze zandbij te zien. De mannetjes worden een aantal dagen eerder actief dan de vrouwtjes.
De bijen vliegen laag over de grond op zoek naar ene partner. De mannetjes sterven nadat ze gepaard hebben. 


Vrouwtje Grijze zandbij
Hieronder is een vrouwtje te zien met stuifmeel aan haar poten die ze in één van de 6-10 broedcellen zal opslaan met een eitje erbij. Die broedcellen kunnen tot 50 cm diep kunnen liggen.
De broedcellen worden afgesloten zodra er genoeg voedsel voor de larve bijeen verzameld is.


Er zijn een aantal parasieten van deze bijen. Te weten:
- de nest parasiet de Roodharige wespbij (Nomada lathburiana)
- de parasiet het zandbijwaaiertje (Stylops melittae), zie hiervoor het artikel Waaiertjes in je lijf.

Die hoopjes zand dus, zijn van de Grijze zandbij en er kunnen er wel 50 op een vierkante meter voorkomen. Solitaire bij!


Meer weten over wilde bijen van Nederland, bezoek dan wildebijen.nl.

Gerrit Hendriksen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten