dinsdag 2 januari 2018

Borstels op het zand

De laatste jaren hebben diverse ingrepen plaatsgevonden in gebieden dichtbij de beken die rondom Deventer liggen, waaronder de Zandwetering. Meestal om zogenaamde hoogwaterretentie gebieden te creëren. Om de waterberging van de beken te vergroten, of volgens de website van de gemeente Deventer 'Het waterschap wil graag toe naar een duurzamer watersysteem. Daarbij wordt het water langer in het gebied vastgehouden. Dat biedt ook kansen voor verdere verbetering van de natuur.' En dat is goed te zien. Naast het weer laten meanderen van de weteringen worden ook veel laagtes aangelegd. Die laagtes zijn botanisch interessant. Een van de eerste soorten die zich vestigt is de Borstelbies. Borstelbies is één van de Cypergrassen, grasachtige planten met een afgeplatte tot 3 kantige, met merg gevulde stengel.
Borstelbies (Isolepis setacea)
Borstelbies is vrij zeldzaam in Nederland, en niet of nauwelijks te vinden op veen of klei. Dat is mooi te zien op het verspreidingskaartje. Het wordt echter door de grootte (meestal kleiner dan getoonde foto's, minder dan 10 centimeter hoog) en bij wat meer begroeiing nogal eens over het hoofd gezien. Bij een volledige gesloten vegetatie zal Borstelbies verdwijnen, het is een echter pioniersoort met als kenmerk dat het zaad langlevend is.
Borstelbies (Isolepis setacea)
Zoals te zien op bijgevoegde foto's staat Borstelbies direct op het zand. Op de plek waar de foto's zijn genomen stond eigenlijk alleen hier een daar een zaailing van een Wilg (Salix spec.) en hier en daar Lidrus (Equisetum palustre).

Gerrit Hendriksen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten