zondag 9 februari 2020

Rankende helmbloem

Zo in het voorjaar helpt het een plantensoort soms om al lekker vroeg te gaan bloeien. Die planten hebben dan bolletjes bijvoorbeeld, of een ander voordeel om lekker snel in bloei te komen. Blijkbaar geld dat ook voor Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata), volgens de site verspreidingsatlas bloeit deze van juni - september! Het is een eenjarige en net als andere eenjarigen kan het een strategie zijn om snel in bloei te komen zodat je weinig concurrentie hebt. Ah, de Oecologische flora geeft hierover uitsluitsel. Er staat: "Vooral ook op kapvlakten kunnen ook planten in de herfst kiemen, bij zacht weer overwinteren en in het voorjaar bloeien." (Oecologische Flora 1: 266).

De exemplaren die ik de afgelopen dagen heb gezien in de bossen rondom Deventer staan vrijwel zonder uitzondering allemaal in bloei. Toegegeven, hier en daar een bloemetje, maar toch, naar waarschijnlijkheid door de zachte winter dus overwintert.
Bloeiwijze van Rankende helmbloem
Habitus Rankende helmbloem

Rankende helmbloemen zijn vooral op plaatsen te vinden met zandige bodems. Verder niet al te kalkrijk, voedselarm en veel humus. Dat is toch wel erg mooi te zien op het verspreidingskaartje. vooral geconcentreerd in de pleistocene gebieden zoals dat zo mooi heet.
Verspreidingskaartje Rankende helmbloem (1km hokken niveau). Bron: © NDFF 2020
Gerrit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten